Nội thất Hòa Phát Star – Hệ thống phân phối & bán lẻ nội thất giàn phơi, bạt che nắng, lưới an toàn ban công, cửa lưới số 1 tại Việt Nam

Hotline: 0977748628 – Email: maivanbon05081991@gmail.com

Bạt che nắng mưa

-14%
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 190.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-33%
Giá gốc là: 540.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-14%
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 190.000 ₫.
-27%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 380.000 ₫.
-14%
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 190.000 ₫.
-27%
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 160.000 ₫.
-13%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 450.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-32%
Giá gốc là: 530.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.

Lưới an toàn ban công

-38%
Giá gốc là: 340.000 ₫.Giá hiện tại là: 210.000 ₫.
-29%
Giá gốc là: 280.000 ₫.Giá hiện tại là: 200.000 ₫.
-30%
Giá gốc là: 270.000 ₫.Giá hiện tại là: 190.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 260.000 ₫.Giá hiện tại là: 180.000 ₫.
-32%
Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 170.000 ₫.
-33%
Giá gốc là: 240.000 ₫.Giá hiện tại là: 160.000 ₫.
-35%
Giá gốc là: 230.000 ₫.Giá hiện tại là: 150.000 ₫.
-39%
Giá gốc là: 320.000 ₫.Giá hiện tại là: 195.000 ₫.

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

-54%
Giá gốc là: 17.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 8.100.000 ₫.
-14%
Giá gốc là: 220.000 ₫.Giá hiện tại là: 190.000 ₫.
-44%
Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 890.000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 790.000 ₫.
-31%
Giá gốc là: 520.000 ₫.Giá hiện tại là: 360.000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 4.320.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.300.000 ₫.
-15%
Giá gốc là: 260.000 ₫.Giá hiện tại là: 220.000 ₫.
-52%
Giá gốc là: 1.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.

Giàn phơi thông minh

-32%
Giá gốc là: 1.450.000 ₫.Giá hiện tại là: 990.000 ₫.
-43%
Giá gốc là: 2.970.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.700.000 ₫.
-36%
Giá gốc là: 3.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.500.000 ₫.
-52%
Giá gốc là: 1.550.000 ₫.Giá hiện tại là: 750.000 ₫.
-23%
Giá gốc là: 2.190.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.680.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 3.880.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.920.000 ₫.
-63%
Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.300.000 ₫.
-54%
Giá gốc là: 2.560.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.189.000 ₫.

Cửa lưới chống muỗi

-38%
Giá gốc là: 1.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.
-47%
Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 790.000 ₫.
-38%
Giá gốc là: 1.050.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.
-54%
Giá gốc là: 1.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 620.000 ₫.
-51%
Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫.
-54%
Giá gốc là: 1.400.000 ₫.Giá hiện tại là: 650.000 ₫.
-30%
Giá gốc là: 980.000 ₫.Giá hiện tại là: 690.000 ₫.
-54%
Giá gốc là: 1.389.000 ₫.Giá hiện tại là: 635.000 ₫.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ